دلتنگ

دلتنگ


خدايا...

خواستم بگويم تنهايم ،

اما نگاه خندانت مرا شرمگين کرد ؛

چه کسي بهتر از تو ...؟

+ دوشنبه پنجم فروردین ۱۳۹۲X 11:9XZAHRAX